A végrehajtási folyamat bemutatása

Társaságunk igyekszik minden ügyletet az ügyfelek elvárásainak figyelembevételével az együttműködésüket kérve, a kölcsönös igényekhez igazított megállapodással zárni.

Sajnálatosan vannak esetek, mikor a végrehajtási eljárás nélkülözhetetlen vagy már korábban a finanszírozó hitelező által megindításra került. A szükségszerű végrehajtási eljárás tipikus esete, amikor a fedezeti ingatlanra számos kisebb-nagyobb összegű végrehajtási jog került bejegyzésre egyéb, a Titán Faktror Zrt.-től független hitelezők által, melyek lehetetlenné teszik az ingatlan normál eljárásrendben történő értékesítését (hiszen az ingatlan értéke – a vételár – nem fedezi az összes teher összegét). Társaságunk ezen esetekben sem engedi el az ügyfelek kezét. Az ügylet felelőse személyes egyeztetés keretében áttekinti a hiteladós helyzetét, felméri a lehetőségeket, és igyekszik egy olyan megoldási javaslatot kidolgozni, mely elfogadható lehet mindkét fél részére. Azon ügyfelek számára, akik együttműködésüket felajánlják az ügylet megállapodással történő zárásához, a megállapodás teljesedését követően a fennmaradó tartozás még a végrehajtási eljárásban történt árverés után is elengedésre kerülhet.

A végrehajtási eljárások esetében számos, a törvény által előírt szabályt kell figyelembe venni, melyek sok esetben nehezítik az ügyletek megoldását. A végrehajtási eljárás költségei az ügylet zárását követően minden esetben megilletik az illetékes végrehajtót. Az árverések eredményeképpen a Titán Faktor Zrt. részére jutó összeg a legtöbb esetben meg sem közelíti a hiteladós fennálló tartozását, de Társaságunk adósi együttműködés esetén a fedezeti ingatlanok értékesítésével az ügyletet a legtöbb esetben lezártnak tekinti.

Amennyiben Hiteladós nem fellelhető vagy Társaságunk megkeresésére – egy megfelelő megfontolási idő után - nem mutat együttműködési hajlandóságot, elzárkózik bármely megoldási javaslattól, úgy Társaságunknak el kell indítania vagy folytatni kell a jogi eljárások, végrehajtások folyamatát.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar tájékoztató kiadványa