A Nemzeti Eszközkezelő vonatkozásában 2018. november 21.-től nem kerül sor új, ingatlanvásárlásra vonatkozó igény befogadására, ugyanis a Nemzeti Eszközkezelő kiemelt feladata 2019-től az ingatlanok kedvezményes visszavásárlásának lebonyo- lítása. Az új szabályozás értelmében a Nemzeti Eszközkezelő fizetési kötelezettsé- geiknek eleget tevő bérlői a jogszabályban megjelölt határidőn belül dönthetnek akként, hogy